Πιστοποίηση

Το αλάτι ΓΛΑΡΟΣ έχοντας μεγάλο αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στους πελάτες του, ενημερώνεται συνεχώς για νέους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους καθαρισμού του άλατος αλλά και υγιεινής στον τόπο παραγωγής. Ελεγχόμενος τρόπος παραγωγής σημαίνει πως η διαδικασία παραγωγής είναι σταθεροποιημένη και οι συνθήκες καθαριότητας είναι πάντοτε ίδιες και παρακολουθούμενες σε συνεχή βάση. Η εταιρία ΓΛΑΡΟΣ συμφωνεί απόλυτα με τα παραπάνω και ως απόδειξη, κατέχει την ανάλογη βεβαίωση HACCP.